Villkor

Villkor

November 1, 2023
1. Inledning:
Välkommen till Par5Escapes, din plattform för golfupplevelser och golftjänster. Genom att gå in på eller använda vår plattform bekräftar du att du har läst, förstått och samtycker till att vara bunden av följande villkor. Om du inte accepterar dessa villkor rekommenderas du att inte använda vår plattform.

2. Definitioner:
"Plattform" avser Par5Escapes webbplats och eventuella anslutna mobilapplikationer.
"Användare" avser varje individ eller enhet som använder vår plattform.
"Tjänsteleverantörer" avser tredje part som erbjuder golftjänster eller upplevelser som listas på vår plattform.

3. Användarkonto:
För att kunna utnyttja vissa tjänster kan användare behöva skapa ett konto. Du är ansvarig för att

Tillhandahålla korrekt, aktuell och fullständig information under registreringsprocessen.
Upprätthålla sekretessen för ditt konto.
All aktivitet under ditt konto.
Snabbt uppdatera din information för att hålla den korrekt och fullständig.

4. Användarnas uppförande:
Användare samtycker till att inte använda plattformen för att:

Publicera eller överföra innehåll som är kränkande, obscent eller ärekränkande.
Delta i någon aktivitet som bryter mot lokal, statlig eller internationell lag.
Försöka störa plattformens nätverk eller säkerhetsfunktioner.

5. Prissättning och bokningar:
Priserna för tjänsterna är de som anges på plattformen. Priserna kan ändras utan föregående meddelande.
Full betalning kan krävas vid bokningstillfället.
Användaren är ansvarig för att bekräfta detaljerna i sin bokning innan den slutförs.
Eventuella ändringar eller avbokningar efter bokningen kan medföra extra avgifter.

6. Avbokningar och återbetalningar:
Avbokningsreglerna varierar beroende på tjänsteleverantör. Vänligen kontrollera enskilda tjänstedetaljer eller bekräfta med tjänsteleverantörerna direkt.

7. Ansvar och gottgörelse:
Par5Escapes fungerar som en kanal mellan användare och tjänsteleverantörer. Eventuella tvister, anspråk, skador, skadestånd eller problem som uppstår till följd av tjänsterna måste lösas direkt med tjänsteleverantören.
Användare samtycker till att ersätta och hålla Par5Escapes och dess dotterbolag, tjänstemän och anställda skadeslösa från alla anspråk eller krav från tredje part på grund av eller till följd av användarens överträdelse av dessa villkor.

8. Immateriella rättigheter:
Allt innehåll på plattformen, inklusive men inte begränsat till text, grafik, logotyper och programvara, tillhör Par5Escapes eller dess licensgivare och skyddas av upphovsrättslagar. Obehörig användning kan bryta mot upphovsrätt, varumärken och andra lagar.

9. Länkar och innehåll från tredje part:
Vår plattform kan innehålla länkar till tredje parts webbplatser. Dessa länkar tillhandahålls endast för bekvämlighet. Par5Escapes stöder inte och tar inte ansvar för innehåll, sekretesspolicy eller praxis på tredje parts webbplatser.

10. Sekretesspolicy:
Din användning av vår plattform styrs också av vår integritetspolicy, som beskriver hur vi hanterar användardata.

11. Tvister:
Alla tvister som uppstår till följd av eller i samband med dessa villkor eller användning av plattformen ska lösas i den jurisdiktion där Par5Escapes är baserat.
Båda parter är överens om att lösa tvister genom skiljedom innan de söker formella rättsliga åtgärder.

12. Uppsägning:
Par5Escapes förbehåller sig rätten att säga upp din tillgång till plattformen utan föregående meddelande om du bryter mot dessa villkor.

13. Ändringar av villkoren:
Vi kan komma att revidera dessa villkor från tid till annan. Den uppdaterade versionen kommer att anges med ett uppdaterat "Reviderat" datum och kommer att träda i kraft så snart den är tillgänglig.

14. Recensioner och betyg:
Användare kan publicera recensioner och betyg för Tjänsteleverantörer. Allt innehåll ska vara ärligt, objektivt och icke-stötande.
Par5Escapes förbehåller sig rätten att ta bort allt innehåll som anses olämpligt eller bryter mot dessa villkor.

15. Friskrivningsklausul:
Plattformen tillhandahålls i befintligt skick. Par5Escapes lämnar inga garantier, vare sig uttryckta eller underförstådda, om riktigheten, fullständigheten eller tillförlitligheten hos plattformens innehåll eller innehållet på webbplatser som är länkade till vår plattform.

16. Gällande lag:
Dessa villkor styrs av och tolkas i enlighet med lagarna i det land där Par5Escapes är baserat.

17. Kontakta oss:
För eventuella frågor om dessa villkor, vänligen kontakta oss på info@par5escapes.com
Denna webbplats använder cookies för att förbättra användarupplevelsen. Genom att använda vår webbplats samtycker du till att acceptera och samtycka till användningen av cookies i enlighet med villkoren för användning av integritetspolicyn.
Fråga nu