Regulamin

Regulamin

November 1, 2023
1. Wprowadzenie:
Witamy w Par5Escapes, platformie umożliwiającej korzystanie z doświadczeń i usług golfowych. Uzyskując dostęp do naszej platformy lub korzystając z niej, użytkownik potwierdza, że przeczytał, zrozumiał i zgadza się przestrzegać poniższych warunków. Jeśli nie akceptujesz tych warunków, nie powinieneś korzystać z naszej platformy.

2. Definicje:
"Platforma" odnosi się do strony internetowej Par5Escapes i wszelkich powiązanych aplikacji mobilnych.
"Użytkownik" oznacza każdą osobę lub podmiot korzystający z naszej platformy.
"Usługodawcy" oznaczają strony trzecie oferujące usługi golfowe lub doświadczenia wymienione na naszej platformie.

3. Konto użytkownika:
Aby skorzystać z niektórych usług, użytkownicy mogą być zobowiązani do utworzenia konta. Użytkownik jest odpowiedzialny za

Podanie dokładnych, aktualnych i kompletnych informacji podczas procesu rejestracji.
Zachowanie poufności konta użytkownika.
Wszelką aktywność na koncie użytkownika.
Niezwłoczne aktualizowanie informacji w celu zapewnienia ich dokładności i kompletności.

4. Postępowanie użytkownika:
Użytkownicy zobowiązują się nie wykorzystywać platformy do

Publikowania lub przesyłania treści obraźliwych, obscenicznych lub zniesławiających.
Angażowania się w jakiekolwiek działania naruszające prawo lokalne, stanowe lub międzynarodowe.
Podejmowania prób ingerowania w sieć lub zabezpieczenia platformy.

5. Ceny i rezerwacje:
Ceny usług są podane na platformie. Ceny mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.
Pełna płatność może być wymagana w momencie rezerwacji.
Użytkownicy są odpowiedzialni za potwierdzenie szczegółów rezerwacji przed jej sfinalizowaniem.
Wszelkie zmiany lub anulowanie po dokonaniu rezerwacji mogą wiązać się z dodatkowymi opłatami.

6. Anulowanie i zwroty:
Zasady anulowania różnią się w zależności od usługodawcy. Prosimy o sprawdzenie szczegółów poszczególnych usług lub potwierdzenie ich bezpośrednio u Usługodawców.

7. Odpowiedzialność i odszkodowanie:
Par5Escapes działa jako pośrednik między Użytkownikami a Usługodawcami. Wszelkie spory, roszczenia, obrażenia, szkody lub kwestie wynikające z usług muszą być rozwiązywane bezpośrednio z Usługodawcą.
Użytkownicy zgadzają się zabezpieczyć i chronić Par5Escapes i jego podmioty stowarzyszone, funkcjonariuszy i pracowników przed wszelkimi roszczeniami lub żądaniami osób trzecich wynikającymi z naruszenia przez użytkownika niniejszych warunków.

8. Własność intelektualna:
Cała zawartość platformy, w tym między innymi tekst, grafika, logo i oprogramowanie, jest własnością Par5Escapes lub jej licencjodawców i jest chroniona prawem autorskim. Nieautoryzowane użycie może naruszać prawa autorskie, znaki towarowe i inne prawa.

9. Linki i treści stron trzecich:
Nasza platforma może zawierać linki do stron internetowych osób trzecich. Linki te są udostępniane wyłącznie dla wygody. Par5Escapes nie popiera ani nie ponosi odpowiedzialności za treści, politykę prywatności lub praktyki stron osób trzecich.

10. Polityka prywatności:
Korzystanie z naszej platformy podlega również naszej Polityce Prywatności, która szczegółowo określa, w jaki sposób przetwarzamy dane użytkowników.

11. Spory:
Wszelkie spory wynikające lub związane z niniejszymi warunkami lub korzystaniem z platformy będą rozstrzygane w jurysdykcji, w której ma siedzibę Par5Escapes.
Obie strony zgadzają się rozstrzygać spory w drodze arbitrażu przed podjęciem formalnych kroków prawnych.

12. Rozwiązanie umowy:
Par5Escapes zastrzega sobie prawo do zakończenia dostępu do platformy bez wcześniejszego powiadomienia, jeśli użytkownik naruszy niniejsze warunki.

13. Zmiany w Regulaminie:
Od czasu do czasu możemy zmieniać niniejsze warunki. Zaktualizowana wersja zostanie oznaczona zaktualizowaną datą "Revised" i wejdzie w życie, gdy tylko będzie dostępna.

14. Recenzje i oceny:
Użytkownicy mogą publikować recenzje i oceny Usługodawców. Wszystkie treści powinny być uczciwe, obiektywne i nieobraźliwe.
Par5Escapes zastrzega sobie prawo do usuwania wszelkich treści, które uzna za nieodpowiednie lub naruszające niniejsze warunki.

15. Wyłączenie odpowiedzialności:
Platforma jest dostarczana na zasadzie "tak jak jest". Par5Escapes nie udziela żadnych gwarancji, wyraźnych ani dorozumianych, dotyczących dokładności, kompletności lub wiarygodności treści platformy lub treści jakichkolwiek witryn powiązanych z naszą platformą.

16. Prawo właściwe:
Niniejsze warunki podlegają i są interpretowane zgodnie z prawem kraju, w którym Par5Escapes ma swoją siedzibę.

17. Kontakt:
W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących niniejszych warunków, prosimy o kontakt pod adresem info@par5escapes.com.
Ta strona wykorzystuje pliki cookies w celu poprawy komfortu użytkowania. Korzystając z naszej witryny wyrażasz zgodę na używanie plików cookies i akceptujesz je zgodnie z warunkami korzystania z Polityki prywatności.
Zapytać teraz